Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)
Планът за опазване и управление на „Старинен град Несебър” е изработен от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) през 2011.
Община Несебър
Планът за опазване и управление е изработен по възлагане от Община Несебър. Той е предназначен за Стария град на Несебър.
Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО
Старинен град Несебър е номиниран за Световно наследство през 1982 и вписан в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 като ценност „Старинен град Несебър”.