Страници

2. Анализ и оценка на състоянието на ценността и нейния териториален контекст

В  ПОУ са последователно анализирани и оценени всички компоненти на ценността, които характеризират съдържанието и параметрите на нейната извънредна универсална стойност: