Страници

5. Несебър в световното картографско наследство

Изследването е разработено като част от Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър” от „Международен търговски и културен център „ГЕОПАН”, декември 2011 г., от авторски колектив с ръководител д-р Стефан Пейков, член на БКА и Комисията по дигитализация на картографското наследство на Международната картографска асоциация.

Изследването включва:

  • Общо описание на ценността – исторически и научен преглед – Несебър в световното картографско наследство (текст и приложени карти, гравюри и детайлни отсечки) IV – XIX век;
  • Актуално състояние на ценността и нейната охранителна зона – състояние на информацията за картата на подводната археология на Несебър (включително информация за дейността по времето на НЕК).

Приложен продукт 5 - Несебър в световното картографско наследство