Страници

Авторски колектив

План за Опазване и Управление на „Старинен Град Несебър”– Световно Наследство

Възложител: Община Несебър

Авторски колектив:

Проф. арх. Тодор КРЪСТЕВ, д-р на арх. науки – ръководител
Арх. Димитър КОСТОВ
Арх. Галя СТОЯНОВА
Доц. д-р арх. Йорданка КАНДУЛКОВА
Арх. Велина ПАНДЖАРОВА
Арх. Доника ГЕОРГИЕВА
Румен ДРАГАНОВ с екип на Института за анализи и оценки на туризма
Арх. Елица АНДРЕЕВА
Катя ТРЕНДАФИЛОВА – археолог
Арх. Дафина БАРФОНЧОВСКА
Ландш. арх. Даниела ГИНЧЕВА
Петя КИЯШКИНА – археолог, с екип на музея „Старинен Несебър”
Н. с. Христина АНГЕЛОВА – Център за подводна археология
Инж. Иван ИВАНОВ с екип
Елена ПАНДЖАРОВА – юрист
Арх. Таня МИТАКЕВА
Арх. Мария ПЕТКОВА
Стефан ПЕЙКОВ с екип на ГЕОПАН
Инж. Константин СУКНАРОВ
Инж. Живко БЯНДОВ – геолог
Димитър ЦВЕТКОВ – изкуствовед
Мария КУЗУПОВА – историк
Арх. Боян КУЗУПОВ
Канд. арх. Росина ШАТЪРОВА
Канд. арх. Боряна КАЛНЕВА
Канд. арх. Милена ЛОЗАНОВА
Арх. Анастасия Константинова – езиков редактор и коректор
Консултанти: д-р Евтелпа СТОЙЧЕВА, Арх. Мария ТОМОВА

Директор на НИНКН: Арх. Росен ВЪЛКОВ

Министерство на Културата
Национален Институт за Недвижимо Културно Наследство