Страници

4. Църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил”

Проектът „Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Арх. Михаил и Гавраил“, гр. Несебър“ е иницииран от БНК на ИКОМОС с подкрепата на Община Несебър и Фондация „А. Г. Левентис“ и е разработен от авторски колектив арх. Е. Кълева, арх. Е. Андреева, арх. Т. Михайлов и арх. А. Вадинска, от името и с подкрепата на БНК на ИКОМОС.

Приложени са части от работния проект.

Приложен продукт 4 - Проект „Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Арх. Михаил и Гавраил“, гр. Несебър“