Страници

2. Международен опит за опазване на Световното наследство

В рамките на ПОУ е извършен анализ на международния опит в областта на опазването, използването и управлението на ценностите Световно наследство. Поуките от съществуващите по света добри практики в тази област биха били от голяма полза за избора на правилна стратегия за опазване, използване и управление на „Старинен град Несебър” в следните направления: