Страници

1. Местоположение

Предоставена е обща информация за местоположението на град Несебър (ЕКАТТЕ 51500), посочват се неговите връзки с Републиканската пътна мрежа; географските координати на „Старинен град Несебър” (географска ширина/Latitude 42°39’22“ N; географска дължина/Longitude 27°43’48“ E)1; параметрите на охранителната зона на ценността. Върху актуализираната картна подложка е представено актуалното състояние (към базисната 2011 година) на територията в обхвата на ПОУ (СХЕМА № 1: „Старинен град Несебър” и прилежащата му територия – актуално състояние към 2011).

Схема 1 – Старинен град Несебър и прилежащата му територия – актуално състояние към 2011

1 Посочените в Номинацията от 1982 географски координати на „Старинен град Несебър” не са прецизни.