Страници

Приложни продукти

Планът за опазване и управление на „Старинен град Несебър” предлага серия от конкретни пилотни приложни продукти, които могат да повлияят незабавно върху актуалната ситуация.

1. Предложение за режими на ценността и буферната зона

2. Научно-приложното изследване „Идентифицикация на културен маршрут в историческия град: „Традиционни направления на християнските вяра и култове в Стария град на Несебър“

3. Проект „Вяра в Несебър” – пилотен проект на Община Несебър за консервация на несебърски църкви, оформление на публичните пространства около тях и за устройство на културно-туристически маршрут

4. Проект „Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Арх. Михаил и Гавраил“, гр. Несебър“

5. Несебър в световното картографско наследство