Страници

1. Предложение за режими на ценността и буферната зона

Предложението за режими на ценността и буферната зона е разработено като пилотен приложен продукт на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър“. Предложението e разработено от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Приложени са текст на предложението за режими и схема.

Приложен продукт 1 - Предложение за режими на ценността и буферната зона